Πώς βρίσκετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για καθηγητές;

Klaus Vedfelt/Taxi/Getty Images

Για να βρείτε τη διεύθυνση email ενός δασκάλου, περιηγηθείτε στον ιστότοπο του σχολείου και αναζητήστε μια σελίδα σχολής, προσωπικού ή καταλόγου. Τα email του διδακτικού προσωπικού μπορούν να οργανωθούν ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η ακριβής διαδικασία ποικίλλει ανάλογα με το συγκεκριμένο σχολείο και την οργάνωση της ιστοσελίδας του.Τα περισσότερα σχολεία, ιδιαίτερα τα γυμνάσια και τα κολέγια, διαθέτουν ιστότοπους που προσφέρουν καταλόγους με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού τους. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια έχουν συχνά καταλόγους με δυνατότητα αναζήτησης που περιέχουν τις διευθύνσεις email τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών. Μπορούν επίσης να προσφέρουν προφίλ των δασκάλων τους μαζί με το βιογραφικό τους, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία και προηγούμενες δημοσιεύσεις.